LÀM THEO LỜI BÁC

WEBSITE

sởgdđtkiêngiang BỘ GD-ĐT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THỜI GIAN LÀ VÀNG

  LỜI HAY - Ý ĐẸP

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Thuận Yên
  Người gửi: Đặng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 08h:51' 01-06-2017
  Dung lượng: 112.5 KB
  Số lượt tải: 367
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HÀ TIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THUẬN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /BC-THCSTY Thuận Yên, ngày tháng 5 năm 2017

  BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017
  VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 – 2018
  ____________

  PHẦN MỞ ĐẦU
  I. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017:
  Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;
  Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở GD&ĐT Kiên Giang và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Hà Tiên.
  II. Tình hình, bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017
  Năm học 2016-2017 là năm thứ tư toàn ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
  Là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm học tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đơn vị, qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS Thuận Yên có những thuận lợi và khó khăn sau:
  1. Thuận lợi:
  - Trường được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Thị xã Hà Tiên, của Đảng ủy – UBND xã Thuận Yên. Sự phối kết hợp của các Cơ quan – Đoàn thể và sự ủng hộ của Phụ huynh học sinh nhất là các thành viên trong Ban đại diện CMHS của trường.
  - Đội ngũ giáo viên, nhân viên tương đối đầy đủ, an tâm công tác, đoàn kết và có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  - Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới khang trang đáp ứng cho trường thực hiện giảng dạy đầy đủ các môn học.
  2. Khó khăn:
  - Sân trường còn thiếu cây xanh, bóng mát ảnh hưởng đến việc giảng dạy môn thể dục và một số hoạt động ngoài trời khác nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
  - Đời sống dân cư trên địa bàn còn khó khăn nên ít quan tâm đến việc học tập của con em, có tư tưởng khoán trắng việc giáo dục con em cho nhà trường.
  - Một bộ phận học sinh có thái độ, động cơ học tập còn hạn chế và phải phụ giúp gia đình nên ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân.
  Phần II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC
  I. Khái quát chung về qui mô giáo dục của đơn vị
  Trường có một điểm với 08 phòng học, 01 phòng Đoàn thể - truyền thống, 01 phòng vi tính, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị và khu làm việc hành chính.
  - Tổng số lớp: 08, với 276 học sinh, trong đó:
  + Khối 6: 02 lớp với 77 hs
  + Khối 7: 02 lớp với 76 hs
  + Khối 8: 02 lớp với 59 hs
  + Khối 9: 02 lớp với 64 hs
  So với đầu năm giảm 14 học sinh, trong đó chuyển trường: 02, chuyển sang học PC: 04, bỏ học: 08 chiếm tỷ lệ 2,76%
  - Tổng số CB – GV – NV: 23/ 17 nữ, trong đó:
  + CBQL: 02/ 01 nữ
  + GV: 17/ 13 nữ ( gồm có 01 TPT Đội ).
  + NV: 04/ 03 nữ (01 hợp đồng theo nghị định 68)
  II. Kết quả cụ thể
  1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo
  Trong năm học, nhà trường đã tổ chức quán triệt kịp thời trong toàn thể HĐSP các văn bản của Đảng, của Nhà nước và của Ngành về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCHTW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Trên cơ sở đó
   
  Gửi ý kiến

  Kiểm tra Code

  Thủ thuật blog violet

  Chia sẻ bởi : http://caobang83.violet.vn